ფორუმი: ჯანდაცვის სამინისტროს როლი სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფაში

ფორუმი: ჯანდაცვის სამინისტროს როლი სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფაში

2017-01-24

2017 წლის 24 იანვარს ევროპის ფონდმა გამართა საჯარო ფორუმი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს როლის თაობაზე საქართველოში სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფაში. სრული ინფორმაცია შეხვედრის შესახებ, გთხოვთ, იხილოთ დანართში.

სახელი:
ელ-ფოსტა:
კომენტარი:
თქვენი კომენტარი გამოჩნდება ადმინისტრატორის მიერ დამოწმების შემდეგ.