სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო პოლიტიკის შეფასება


საჯარო ფორუმი: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს როლი სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფაში

ოლდოვისა და საქართველოს სურსათის უვნებლობის სისტემების შედარებითი ანალიზი

პრეზენტაცია რეგიონებში სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირების შესახებ

ანგარიში: ურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2015 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

სურსათის უვნებლობის რეგულირების ანგარიშისა და საუკეთესო სასურსათო საწარმოს კონკურსის პრეზენტაცია.

მოლდოვისა და საქართველოს სურსათის უვნებლობის სისტემების შედარებითი ანალიზი

ანგარიში: სურსათის სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2014 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

ანგარიშის პრეზენტაცია რეგიონებში: სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2014 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

ანგარიშის პრეზენტაცია: სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2014 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

სახელი:
ელ-ფოსტა:
კომენტარი:
თქვენი კომენტარი გამოჩნდება ადმინისტრატორის მიერ დამოწმების შემდეგ.