კონტაქტი


ევროპის ფონდი

კავსაძის ქუჩა # 3,
თბილისი 0179, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 225 39 42/43, 225-27-63/78/82;
ფაქსი: (+995 32) 225 39 42/43, 225-27-63/78/82 ×112
ელ-ფოსტა: lberdzuli@epfound.ge 

გვიპოვეთ რუკაზე:

სახელი:
ელ-ფოსტა:
კომენტარი:
თქვენი კომენტარი გამოჩნდება ადმინისტრატორის მიერ დამოწმების შემდეგ.


მამუკა 2015-04-06 08:32:33 
მაქვს არქივის საბუტები სოფელში მიწის მაგრამ ამ მიწებიტ სხვა სარგებლობს როგორ არი მატი დაბრუნება შესადზლებელი?
mkidveli.ge 2015-04-06 10:13:24  response to მამუკა
მამუკა, ჩვენი პროექტის ფარგლებში მხოლოდ სურსათის მოხმარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზეა შესაძლებელი იურიდიული დახმარების გაწევა. თქვენს პრობლემასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ, მიმართოთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას:თბილისი, უზნაძის ქ. #101; ტელ.: (995 32) 299 50 76; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge
nino 2015-09-17 18:15:28 
გამარჯობათ, მაინტერესებს რაიმე ნორმატიული აქტი თუ არეგულირებს სპირტიანი სასმელებით ვაჭრობას?
mkidveli.ge 2015-09-18 09:29:01  response to nino
ნინო, შეგიძლიათ, ამ ნორმატიულ აქტებს გადახედოთ: საქართველოს კანონი ვაზისა და ღვინის შესახებ: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28102; ნავთობპროდუქტების, ეთილის სპირტის და სპირტიანი სასმელების მიწოდების აღრიცხვის და დაბეგვრის კონტროლის ღონისძიებათა შესახებ: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/53950
ვერიკო გულუა 2015-10-29 13:23:06 
დავაზუსტებთ ყველა თქვენს კითხვაზე პასუხს და მოგწერთ. მადლობა შეტყობინებისთვის, თქვენი შენიშვნა გათვალისწინებულია.
ნინო 2015-10-29 14:11:00 
გამარჯობა. მაინტერესებს არის თუ არა მომხმარებლის უფლებრივი მდგომარეობის აშკარა დარღვევა, როდესაც შედის მარკეტში, რომელსაც უშველებელი ასოებით აწერია: " ნუგეში" და აღმოჩნდება , რომ ნიკორაშია . თუ ნიკორამ შეისყიდა ნუგეშის ქსელი, მაშინ აბრაც უნდა გამოიცვალოს .მომხმარებელი, რომელიც თანხის დაზოგვის მიზნით შედის შედარებით ხემისაწვდომი ფასების მქონე მარკეტში, უეცრად ნიკორაში რომ არ აღმოჩნდეს. პ.ს. ამ ყოველივეს საშინელი მომსახურებაც ემატება. აღნიშნული მარკეტი მდებარეობს ყაზბეგის 24ა-ში.
Mkidveli.ge 2015-10-29 14:31:50  response to ნინო
ნინო მოგესალმებით, "ნუგეშის" მაღაზიათა ქსელი მიმდინარე წლის აგვისტოში შეიძინა სს "ნიკორამ". რაც შეეხება ბანერის დატოვების შესახებ თქვენს შეკითხვას, სს"ნიკორა" "ნუგეშის" მაღაზიათა ქსელის 100%-იანი წილის მფლობელია, შესაბამისად ბანერისა და სახელის შეცვლის ან დატოვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაც მისი გადასაწყვეტია.
tamari 2015-11-14 18:49:36 
dges litvuris xorblis puri viyide. aweria "dieta" qatos puri. shemadgenlobashi arc alao aqvs da arc wvavis fqvili, puri ki shavia. shemadgenlobashi weria xorbali da qato. ram gaamuqa puri? rogor gaxda shavi?
Mkidveli.ge 2015-11-16 15:22:23  response to tamari
თამარ, თუ დაგვიზუსტებთ მაღაზიას, სადაც პური შეიძინეთ, მივმართავთ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. რაც შეეხება ფერს, ხორბლის პურიც შეიძლება, იყოს მუქი, ოღონდ ძალიან მუქი არა. სამწუხაორდ, პურში საღებავის აღმოჩენა საქართველოში მოქმედ აკრედიტებულ ლაბორატორიებს არ შეუძლიათ, უცხოური ლაბორატორია კი ჯერ-ჯერობით ვერ მოიძია ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ.
natia 2015-12-07 13:10:31 
maineresebs vargisia tu ara sachme;lad santinos nawarmi kerzod rze da mawoni da kidev margos arajani
Mkidveli.ge 2015-12-07 15:19:34  response to natia
ნათია, სანტინოს გარკვეული პროდუქტები უკვე შემოწმებულია. შედეგები შეგიძლიათ, იხილოთ ბმულებზე: http://www.mkidveli.ge/10887/goris-momkhmarebelta-dakhmarebis-centrma-rdzis-produqtebshi-rdzis-ckhimis-procentuli-shemcveloba-sheamotsma, http://momxmarebeli.ge/?rec=4511, http://momxmarebeli.ge/?rec=6250, http://momxmarebeli.ge/?rec=2827 თუ კიდევ რომელიმე კონკრეტული პროდუქტის შემოწმება გაინტერესებთ, რომელზეც ბმულებში ინფორმაცია არ არის, დაგვიკონკრეტეთ ქალაქი და პროდუქტი და შევეცდებით, ისიც შევამოწმოთ.